Dokter Detail

drg. Sandra Kartika, Sp.KG

drg. Sandra Kartika, Sp.KG

SMF : Dokter Spesialis Konservasi Gigi
Hari Waktu
Senin 12:00 - 19:00
Selasa 12:00 - 19:00
Rabu 10:00 - 17:00
Kamis 12:00 - 17:00
Jum'at 10:00 - 17:00
Sabtu 14:00 - 18:00
Minggu -